Hướng dẫn đăng nhập và kết nối hệ thống

Bước 1: Đăng nhập Hệ thống Taobao.gobiz.vn Bước 2: Kết nối Taobao Global tại trang chủ. Trang chủ màn hình Bước 3: Thêm tài khoản Trong trường hợp Quý khách chưa kết nối tài khoản taobao.gobiz.vn với tài khoản Taobao Global, hệ thống sẽ hiển thị thông báo Hiện bạn chưa có tài khoản Taobao …

Hướng dẫn đăng nhập và kết nối hệ thống Read More »