HƯỚNG DẪN

Hướng dẫn đăng nhập và kết nối hệ thống

Bước 1: Đăng nhập Hệ thống Taobao.gobiz.vn Bước 2: Kết nối Taobao Global tại trang chủ. Trang chủ màn hình Bước 3: Thêm tài khoản Trong trường hợp Quý khách chưa kết nối tài khoản taobao.gobiz.vn với tài khoản Taobao Global, hệ thống sẽ hiển thị thông báo Hiện bạn chưa có tài khoản Taobao …

Hướng dẫn đăng nhập và kết nối hệ thống Read More »

Hướng dẫn tạo tài khoản Taobao Gobiz

Bước 1: Đăng ký tài khoản Để đăng ký tài khoản Taobao Gobiz, Quý khách vui lòng truy cập link: https://app.authen.me/register​ Khi màn hình hiện thị như ảnh, Quý khách điền đầy đủ các thông tin dưới đây: Đăng ký tài khoản Sau khi điền đầy đủ các thông tin, Quý khách ấn vào Register …

Hướng dẫn tạo tài khoản Taobao Gobiz Read More »