Biểu phí Global Gobiz – LadiPage

Biểu phí Global Gobiz

Đăng ký

Biểu phí

Hướng dẫn

Blog

Về Gobiz

Biểu phí dịch vụ

/tháng

1.000.000đ

Dùng thử

Cá nhân

 • Miễn phí trải nghiệm 3 tháng
 • Hướng dẫn tạo tài khoản Taobao Global
 • Hỗ trợ bởi đội ngũ CSKH VIP của Taobao Global
 • Kết nối tài khoản Alipay chính chủ, không qua trung gian
 •  Liên kết tối đa tới 100 tài khoản phụ
 • Đặt đơn và thanh toán tự động, giảm rủi ro mua sai, mua 1 đơn nhiều lần.
 • Tự động đồng bộ dữ liệu mã vận đơn, mã hóa đơn gốc, mã giảm giá
 • Hệ thống quản lý Đa ngôn ngữ, bộ lọc tìm kiếm thông minh

/tháng

1.000.000đ

Dùng thử

Doanh nghiệp

 • Miễn phí trải nghiệm 3 tháng
 • Hướng dẫn tạo tài khoản Taobao Global
 • Hỗ trợ bởi đội ngũ CSKH VIP của Taobao Global
 • Kết nối tài khoản Alipay chính chủ, không qua trung gian
 • Liên kết tối đa tới 100 tài khoản phụ
 • Đặt đơn và thanh toán tự động, giảm rủi ro mua sai, mua 1 đơn nhiều lần.
 • Tự động đồng bộ dữ liệu mã vận đơn, mã hóa đơn gốc, mã giảm giá
 • Hệ thống quản lý Đa ngôn ngữ, bộ lọc tìm kiếm thông minh
 • Quản lý nhiều tài khoản Taobao Global
 • Áp dụng Khách hàng sử dụng Go-crossborder

CỔNG MUA HÀNG TAOBAO GLOBAL

Hotline: + 84972220XXX – + 84972220XXX

Email: 

Website: https://global.gobiz.vn

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Returns & Shipping Policy

Terms of Use

Privacy Policy

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Contact Us

©2023 Allrights reserved global.gobiz.vn